(1)
Irujo Ametzaga, X. Euskal Herria Eta Amerika Itsasontziz Elkar Ukitzen. Monte Udala Eta Monte Ayala Itsasontziak. Historia 2004, 289-294.